Spotrebiteľská súťaž

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Pri kúpe jedného z produktov Heinz možnosť zapojenia sa do súťaže
Zákazník vhodí do urny pokladničný blok so svojim menom a telefónnym číslom
Súťažiť sa bude od 10.6. do 31.8.2019
Žrebovanie výhercov bude 10.9.2019

Heinz Ceny
1. ceny: – Grill alá barel
2. cena – Cestovný kufor
3. cena – Sedací vak
4. cena – Grilovacia sada v zástere
5. cena – Menší grill

 

GDPR – spracovanie osobných údajov

 

Podmienkou účasti na súťaži môže byť buď len uviesť na pokladničnom doklade Vaše minimalizované osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, miesto bydliska (bez kompletnej adresy) a telef. číslo, prípadne e-mail. V tomto prípade budú Vaše osobné údaje získané od Vás použité len na informovanie a vyhľadanie výhercu, prípadne zaslanie výhry.
Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri organizovaní spotrebiteľských súťaží je čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR a 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda náš oprávnený záujem
Z toho vyplýva, že v tomto prípade Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyhnutne nepotrebujeme.
V prípade, že sa organizujú súťaže podmienkou ktorých je vyplniť špeciálny doklad (kupón, los a pod.) zvyčajne na tomto doklade nám poskytujete aj svoj súhlas so spracovaním osobným údajov. V takýchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

© 2019 Emco spol. s. r. o.

Size: XS SM MD LG XL